Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV obce Dolní Sokolovec č. 6/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dolní Sokolovec

15.04.2008

OZV obce Dolní Sokolovec č. 5/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o zásadách pro volný pohyb psů a hospodářského zvířectva na území obce Dolní Sokolovec a místní části Horní Sokolovec 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 4/2008 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 3/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 1/2008 o místních poplatcích 15.04.2008

Důležité zákony

 

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

 

  • nejsou vloženy žádné dokument 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.dolnisokolovec.cz

Registrujte se zde

16. 10. Havel

Zítra: Hedvika

sraz rodáků

fografie ze srazu rodáků jsou k nahlédnutí ve fotogalerii

Návštěvnost stránek

080704
dolnisokolovec_footer.png