Drobečková navigace

Úvod > Projekty-Dotace

Projekty-Dotace

finan_eu.pngmini_zemedelstvi.jpgnar_plan_obnovy.png

PROJEKT: 

„Oprava a odbahnění rybníka v obci Dolní Sokolovec“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dolní Sokolovec

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: legene s.r.o.

DODAVATEL: ECOSTONE s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: Obec Dolní Sokolovec

CELKOVÉ náklady: 1 483 032 Kč

dotace: 869 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 09/2021

Cíl akce (projektu): Cílem projektu byla oprava malé vodní nádrže v obci Dolní Sokolovec. V rámci akce bylo provedeno odtěžení sedimentu z plochy nádrže a vyspádování dna směrem ke spodní výpusti. Dále byl nově vybudován prefabrikovaný požerák. Z návodní líce hráze byly odstraněny ŽB panely a místo nich vybudována kamenná zeď.

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

Obrázek1.jpg

Obrázek2.jpg

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Obrázek3.jpg

Obrázek4.jpg

 

STAV PO REALIZACI:

Obrázek5.jpg

Obrázek6.jpg