Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV obce Dolní Sokolovec č. 6/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dolní Sokolovec

15.04.2008

OZV obce Dolní Sokolovec č. 5/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o zásadách pro volný pohyb psů a hospodářského zvířectva na území obce Dolní Sokolovec a místní části Horní Sokolovec 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 4/2008 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 3/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 1/2008 o místních poplatcích 15.04.2008
OZV obce Dolní Sokolovec č. 1 2022 o odpadech - Vyhláška 1 2022 odpady.pdf 01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon